Om directe pijnverlichting te geven kan er een taping aangebracht worden, waardoor een pees of spier direct ontlast wordt. Dit is veelal een tijdelijke oplossing in afwachting van de definitieve therapie.