Je maakt je ongerust over het gebit van kinderen, ogen en andere delen van hun lichaam. Je leert kinderen wassen, tandenpoetsen, maar wat leren kinderen over hun voeten? De voeten, die steeds aan veranderingen onderhevig zijn en gedurende het gehele leven het lichaamsgewicht moeten dragen.Vele voetproblemen bij volwassenen vinden hun oorsprong in de kindertijd of zijn aangeboren.

Regelmatig professionele aandacht en goede voetverzorging kan de kans op deze problemen op latere leeftijd verkleinen. Het negeren van een ongezonde voet kan klachten in andere delen van het lichaam veroorzaken, zoals in de benen en de rug. Tevens kan het persoonlijkheidsproblemen geven. Bijvoorbeeld een kind met moeilijke voeten, kan daardoor een vreemd looppatroon hebben en zal dan ook een opmerkelijke houding krijgen.

Een kind kan daardoor verlegen en introvert worden en zal het aangaan van sportieve activiteiten vermijden. Het consulteren van een podotherapeut, pedicure en medische specialisten kan vaak problemen voorkomen en opheffen. 

Baby voeten

Op 26 maart 2013 is er door Het Klokhuis aandacht besteed aan de voetdeskundige - de podotherapeut. In deze aflevering wordt het belang van een gezonde voet uitgebreid en duidelijk belicht. En welke rol de podotherapeut kan spelen bij het voorkomen en/of oplossen van voetproblemen bij bijvoorbeeld kinderen.

https://www.youtube.com/watch?v=DgxgE1Cbnxc