Wanneer u de podotherapeutische zolen 6 weken ongeveer 8 uur per dag heeft gedragen, is het zinvol om het controlebezoek aan de podotherapeut te brengen.

Een orthese controle wordt meestal geadviseerd na 1 tot 4 weken na het gaan dragen van uw hulpmiddel. Tijdens die controle wordt besproken, of u vindt dat de klachten verminderd en/of opgeheven zijn en of u content bent met uw hulpmiddel. In het geval dat de klachten nog niet zijn verminderd, wordt er als het nodig blijkt kosteloos een aanpassing aangebracht.

Beweegadviezen, schoenadviezen, taping en vilttherapieën e.a. worden geëvalueerd /herhaald op af te spreken termijn.

In de evaluatie bespreken we uw hulpvraag en verwachtingen, zijn de doelen behaald?

De gebruiksduur van de therapie is afhankelijk van veel factoren. De podotherapeut zal u over de te verwachten termijn en effecten inlichten.

Bijstellen therapie als nodig blijkt, materialen kosteloos, u betaalt alleen het consult. Nadat u voor de eerste maal op controle bent geweest, geldt een servicetermijn van 3 maanden op de geleverde hulpmiddelen.

Eventuele aanvullende therapieën en adviezen worden met u doorgenomen. Ook krijgt u advies over wanneer het voor u van belang kan zijn om uw hulpmiddel te blijven dragen en het therapieverloop na dit controle bezoek.

Neem op het controle onderzoek uw hulpmiddel en de schoenen waarin u deze draagt / wil dragen mee.

Indien uw hulpmiddel goed bevalt en uw klachten naar tevredenheid afnemen, is het mogelijk dat u een controlebezoek niet nodig vindt. Wij vragen om dit tijdig aan ons door te geven per telefoon of mail. 

Serviceconsult bij de therapie

3 maanden na evaluatie gratis service consulten  ervan uitgaande dat de therapie adviezen zijn opgevolgd.

Vervolg gebruik therapie, mogelijkheden mbt therapie, controle advies van de therapie

 

Algemeen geldende controle adviezen

Kinderen:

Twee keer per jaar, bij voorkeur rond de seizoenswisseling van winter naar lente (maart) en van zomer naar herfst (september).

Volwassenen:

We raden u elke twee jaar controle aan, zodat u er zeker van bent dat uw voeten het comfort krijgen dat ze verdienen.

Mensen met diabetes, reuma, neuropathie adviseren we een jaarcontrole

Uiteraard raden we u aan om bij aanhoudende klachten, nieuwe klachten, veranderingen aan het lichaam of veranderingen in uw werk of dagelijkse bezigheden contact met ons op te nemen.