Marieke, podotherapeut en praktijkeigenaar

In 2002 behaalde ik mijn Bachelor of Science podotherapie. Tijdens en tot 1 jaar na mijn opleiding heb ik in het Jan van Bremen instituut ( ReAde) gewerkt, waar de podotherapeutische zorg voor reumatische aandoeningen centraal stond bij jong en oud. Van 2003 tot 2007 heb ik in het Medisch Centrum Alkmaar (nu Noordwest Ziekenhuisgroep) gewerkt waar de podotherapeutische zorg voor diabetici centraal stond. 

In 2005 ben ik mijn praktijk gestart in Alkmaar Noord. Naast het uitoefenen van mijn vak in de brede zin, heb ik speciale interesse in kinderen en hun ontwikkeling en klachten aan het lage rug- bekken in relatie met het bewegen. Ook heb ik aandacht en oog voor facetten die van invloed kunnen zijn op een "klacht" die voor u belemmerend is, dit omdat een  balans van lijf en geest de basis is voor gezonde beweegpatronen met zo min mogelijk hinder in uw dagelijkse leven.

Als praktijkhouder bestaat mijn werk uit het doen van de administratie, het maken van hulpmiddelen, samenwerken met aanvullende disciplines, scholing volgen en scholing geven.

Naast mijn werk geniet ik van het moederschap, ben ik graag buiten om te tuinieren en te fietsen. Ook houd ik van lezen, wandelen en yin yoga.

In maart 2022 heb ik mijn post- bachelor diploma tot kinderpodotherapeut mogen ontvangen. 

Dennis, praktijkondersteuner/ assistent 

Ik ondersteun Marieke in de praktijk en ik maak  podotherapeutischezolen. Door mijn opleiding tot Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er) ben ik goed bekend met het menselijk lichaam. Ik heb 4 jaar als Radiotherapeutisch laborant gewerkt in Noordwest Ziekenhuisgroep en werk nu als applicatiebeheerder van deze afdeling.

U kunt via onze website nieuwe zolen aanvragen wanneer u klant bent. Ik zal deze voor u maken en mogelijk treft u mij op uw afpasconsult. Ook kan ik zolen repareren en afdekken van de zolen vervangen. Wanneer u pijn ervaart aan de voeten door overmatige druk van een rand of een bobbel in de zool en/ of de zolen niet meer comfortabel voelen, kan ik u mogelijk helpen. Bij “schoen”vragen en of het passend krijgen van de zool- schoen combinatie kunt u bij mij terecht voor een adviesconsult.

Naast de zorg voor onze zonen ben ik graag buiten, doe aan mountainbiken, of ben ik aan het klussen in en rond huis.

Praktijkgeschiedenis

In september 2005 is de praktijk gestart als eenmanszaak met ondersteuning van Dennis. In jaren erna hebben we personeel in dienst gehad. In 2015 hebben we besloten om zonder personeel, in deeltijd te gaan werken en zorg zoals huid- en nagelzorg niet meer te verlenen. Dit besteed ik (zover mogelijk) met vertrouwen uit aan medische pedicures.

Als u ons belt, neemt Business Square de telefoon voor ons op en staan u te woord voor het maken van een afspraak. 

 

Hoofdlocatie: Loggerstraat 19, 1826 CK Alkmaar

U kunt de route naar de praktijk laten plannen met Google Maps:

Kinderen

De ontwikkeling van kinderen bestaat uit diverse fasen waarin het leren lopen zich eigen wordt gemaakt. Elke fase heeft zijn eigen kenmerken en er hoeft dan ook lang niet altijd sprake te zijn van een 'verstoorde' ontwikkeling indien het kind zich anders lijkt te bewegen. Dit hangt sterk af van de eigen ontwikkeling van het kind oa door bijvoorbeeld omgevingsfactoren (wat wordt er aangeboden) en de paadjes die in de hersenen toegankelijk zijn (wat er is aangelegd). De podotherapeut kan onderzoeken of er meer mogelijkheden kunnen worden aangeboden bijvoorbeeld door beweegadviezen, schoenadviezen en hulpmiddelen. Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind? Aarzel dan niet en bezoek Marieke Podotherapeut Bsc of lees de brochure "Weet wat u doet bij pijn aan de kindervoet".

Sport

Binnen de gezondheidszorg zijn sporters een uitdaging voor de behandelaar. De wil om te sporten is vaak groot en de klachten zijn vaak gerelateerd aan de beoefende sport. Simpelweg stellen dat de sport maar beëindigd moet worden, is de makkelijkste weg, maar zeker niet de gewenste! Elke sport heeft zijn eigen specifieke bewegingen waardoor de podotherapeut de therapie altijd afstemt op datgene wat nodig is. Bent u sporter en wordt u gehinderd door klachten? Maak eens een afspraak en neem vooral ook uw sportschoenen mee! Meer weten? Lees dan de brochure "Weet wat u doet bij een blessure".

Diabetes Mellitus

Door opleiding en het werk als podotherapeut in het Noordwest Ziekenhuis heeft Marieke praktijk de kennis en ervaring die nodig is om diabetici van goede zorg te kunnen voorzien. Denk aan preventie door het geven van leefstijladviezen en/of screeningen, of door het vervaardigen van therapiemiddelen, zoals zolen of orthesen (teenstukjes). Lees meer in de brochure "Weet wat u doet bij pijn aan de diabetische voet".

Reuma

Marieke heeft ervaring, naast opleiding, opgedaan op het gebied van reuma in het Reade /Jan van Bremen instituut in Amsterdam. Samen met het blijven volgen van scholing, cursussen en congressen zorgt ze ervoor dat reumapatiënten in deze praktijk van harte welkom zijn. En veelal geholpen kunnen worden met onderzoek en therapie. Lees meer in de brochure "Weet wat u doet bij pijn aan de reumatische voet".

De podotherapeuten van onze praktijk zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapie, de NVvP. Wilt u meer weten over wat de NVvP doet? Dit is de website: www.podotherapie.nl

Beroepscompetentieprofiel en BMH

De podotherapeut handelt volgens de door de NVvP opgestelde beroepscompetentieprofiel. Het podotherapeutisch onderzoek is volgens het beroepsmatig methodisch handelen (BMH). Dit laatste houdt in dat de werkwijze volgens een vast patroon verloopt, zodat elk aspect structureel wordt meegenomen in een onderzoek of behandeling.

Praktijkhygiëne

De hygiene in de praktijk wordt uitgevoerd volgens de opgestelde hygiënerichtlijnen van de beroepsvereniging. Hiermee draagt de praktijk zorg voor een schone en hygiënische uitoefening van het vak podotherapie. 

Kwaliteitsregistratie paramedici 

Voor paramedici is het orgaan Kwaliteitsregistratie Paramedici opgericht. Hier kunnen paramedici worden ingeschreven in het basisregister na afronding van de hbo opleiding. Elke 5 jaar dient de paramedicus te voldoen aan de gestelde eisen om in het kwaliteitsregister ingeschreven te blijven. Het volgen van scholingen en het geven van scholingen is een onderdeel hiervan, ook onderzoek en ontwikkeling leveren punten op voor in het kwaliteitsregister.

Om het beroep podotherapeut uit te mogen blijven oefenen wordt elke vijf jaar de podotherapeut gevisiteerd. Er wordt beoordeeld of de praktijkvoering voldoet aan de gestelde normen en eisen. Hieruit volgen aanbevelingen die opgevolgd dienen te worden, deze visitatie met positief resultaat afronden is een eis om ingeschreven te staan in het kwaliteitsregister. In de visitatie horen ook dossiervoering en rapportage en uitslagen van enquetes onder klanten en pleitbezorgers thuis.

Wilt u meer weten over het Kwaliteitsregister Paramedici? Dit is de website:www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/default.aspx

En hier kunt u direct het register raadplegen: www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/M.C.Witte

 

Alumni register KIPZ

Kipz registreert de podotherapeuten die zijn geschoold op post Hbo niveau tot een verbijzondering van hun vak, zoals kinderpodotherapeut.

Andere kwaliteitsbewaking

Intercollegiaal Overleg tussen de podotherapeuten van Noord-Holland waarin praktijksituaties gezamenlijk worden besproken, om zo van elkaar te leren en elkaars kwaliteit te kennen en te verbeteren. 

Contracten met ketenzorgpartners waarbij specifieke zorg m.n. diabetes aan bepaalde eisen moet voldoen. Hierdoor is er een goede samenwerking tussen de medisch pedicures in de regio. Ook met HKNZ, de samenwerkende huisartsen van Noord Nederland, wordt goed samengewerkt, zodat bij chronisch zieken de zorg optimaal ingericht kan worden.