Tijdens uw bezoek bespreken we uw hulpvraag en uw verwachtingen en doen we onderzoek. De podotherapeut bekijkt uw houding, het functioneren van uw gewrichten en analyseert uw manier van lopen en/of rennen, uw schoeisel en eventueel uw bestaande hulpmiddelen. Tijdens het consult bespreken we het best passende therapieadvies. Uiteraard gaan we daarbij ook in op de kosten.

In de Voorlichtingsfilm NVvP Podotherapie from margreet de broekert on Vimeo kunt u zien hoe het bezoek zou kunnen verlopen.

Doel van het onderzoek

De podotherapeut spoort zo mogelijk de oorzaak van de problemen op. De podotherapeut doet dat door middel van beroeps methodisch handelen; een onderzoek volgens vaste indeling. U kunt over het podotherapeutisch onderzoek meer lezen.

Conclusie en adviezen

Als de oorzaak van de klacht aan het einde van het  onderzoek in kaart is gebracht, kan er een passend behandeladvies worden geven, wat zo goed mogelijk aansluit bij uw doelen van de behandeling. De conclusie en adviezen worden aan het einde van het onderzoek met u besproken en op verzoek voor u op schrift gesteld. De totale kosten voor een eventuele te vervaardigen therapie zullen met u worden doorgesproken en u krijgt een schriftelijke prijsopgave.

Duur van de therapie 

Dit is afhankelijk van de conditie en het mogelijke herstel. De behandelaar zal u over de te verwachten termijn en effecten inlichten. Meestal kan hierover in de evaluatie meer worden geinformeerd.

Bij uw akkoord met het therapieplan zullen de vervolgafspraken worden gepland, zodat u spoedig uw therapie kan starten.

Een teenorthese kan soms direct worden vervaardigd tijdens het onderzoek. Een zooltherapie vervaardigen we in de werkplaats en de afspraak dat u ze kunt komen passen wordt gepland met u. Uw hulpmiddelen worden op maat gemaakt voor u en na akkoord aan ons voor het maken ervan, is annulering niet meer mogelijk. 

U kunt meer lezen over het vervolg: Een onderzoek en dan?