Het kan voorkomen dat u ondanks de zorgvuldige inzet van uw behandelaar niet tevreden bent over de geleverde zorg. Hier kunnen diverse redenen voor zijn, onafhankelijk van de reden, streven wij ernaar om in alle redelijkheid uw klacht proberen op te lossen. Daarvoor is het belangrijkste dat u uw klacht aan ons kenbaar maakt! Hieronder meer informatie over hoe wij met een eventuele klacht omgaan.

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van ongenoegen en kan overal over gaan. Een klacht over de gezondheidszorg kan over meer gaan dan alleen over fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie kan van alles misgaan. Het gaat om zaken die volgens u anders hadden moeten of kunnen verlopen. De aard en de ernst van de klachten kunnen dus zeer verschillend zijn.

Uw klacht eerst bespreken

Als u een klacht heeft, is het zinvol er eerst met uw hulpverlener over te praten. Veel klachten ontstaan door misverstanden, die in een gesprek rechtgezet kunnen worden. Een hulpverlener heeft er recht op om te weten dat u niet tevreden bent. Uw klacht geeft hem de kans iets te herstellen en te verbeteren, dat kan ook andere patiënten ten goede komen.

Een klacht met een hulpverlener bespreken is niet makkelijk. Een aantal tips over de aanpak van zo'n gesprek:

  • Reageer zo snel mogelijk
  • Maak een aparte afspraak als uw kwestie niet snel kan worden afgedaan
  • Schrijf op waarover u wilt praten
  • Bedenk van tevoren wat u met het gesprek wilt bereiken
  • Probeer het gesprek zo zakelijk mogelijk te houden
  • Neem zo nodig iemand mee ter ondersteuning
  • Wees bereid samen tot een oplossing te komen
  • Geef uw hulpverlener de kans zaken te herstellen 

Komt u er met ons niet uit?

Dan kunt u via de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten een klacht indienen volgens de procedures die zijn beschreven op de website van de vereniging.